Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Postingan Terbaru

Boa Si Kijing teh aktivis?!

Patalèpa ucapan nepi ogè ka na cepil na pamajikan Si Kijing. Èta bèja awal na heureuy kang dèn di n… Read more » Boa Si Kijing teh aktivis?!

Si Kijing nyerahkeun nasib ka batur

Si Kijing sok resep deukeut jeung pajabat, nyangka na bakal babari barang pènta. Ngarasa diri na ra… Read more » Si Kijing nyerahkeun nasib ka batur

Si Kijing kagum, ka bangsat TV jaman baheula

Si Kijing mantuan pindahan imah Bibi na. Ukat-akut parabotan, pas ngakut TV dua siki, Si Kijing reu… Read more » Si Kijing kagum, ka bangsat TV jaman baheula

Do'a Si Kijing agar miskin

Ningali kanyataan loba bantuan sosial ti pamarèntah, anu diprogramkeun na jang rahayat miskin. Si … Read more » Do'a Si Kijing agar miskin

Si Kijing nyumput di para

Disentakan waè pamajikan, Si Kijing ngan ukur bisa cicing nahan èmosi. Lain teu wani nèmbal, ngan k… Read more » Si Kijing nyumput di para

Pa Ustad namu ka Si Kijing

Asa mules asa henteu, Si Kijing semu-horèam leumpang ka jamban, lungsè tapi lain capè. bus asup, mu… Read more » Pa Ustad namu ka Si Kijing

Si Kijing & Bapak Mertua

Jarang nu apal yèn Si Kijing tèh jalma beuki heureuy. Na hiji waktu Si Kijing mawa motor pasosorè p… Read more » Si Kijing & Bapak Mertua

Kerja Tim ala Si Kijing (2)

Tips Kerja Tim ti Si Kijing: Mun dunungan mèrè tugas ka tim, usahakeun ulah urang nu ngagawèan. Da… Read more » Kerja Tim ala Si Kijing (2)

Si Kijing audisi mitoha

Klarifikasi perkawis Si Kijing mencari Pimitohaeun Supados teu kabujeng ageung permasalahan na, ja… Read more » Si Kijing audisi mitoha

Si Kijing daèk ka kebon

Si Kijing gaduh kasibukan sampingan ayeuna mah, sok rajeun kersa ka kebon ka sawah sanaos sok tara … Read more » Si Kijing daèk ka kebon